Portfolio

Podíl nemovitostí

Nemovitosti ve správě

Valuace portfolia
k 31. 3. 2022

215312963M